Menu

Co můžeme nabídnout?

Umíme toho nabídnout více, než jen naučit vás řídit... Pravdou je, že se vše točí okolo silniční dopravy, ale i tam zákon definuje povinnosti, které mnohdy může plnit pouze autoškola. Takže co můžeme nabídnout?


Výuka teorie a praxe

Autoškola EXPRES nabízí komplexní služby pro získání řidičského oprávnění pro osobní automobil do 3500Kg, dále již jen jako sk.B.


Převod žáků z jiné autoškoly

Čas od času se vyskytnou situace, kde žákům nevyhovuje způsob výuky či výcviku. Každý nespokojený žák má tak možnost svobodně změnit autoškolu i během probíhajícího kurzu.
Předchozí autoškola vám musí vrátit, popřípadě vystavit tyto dokumenty:

"Pokud chcete změnit autoškolu během kurzu, může autoškola požadovat takzv. storno poplatek. Pro vrácení, či vystavení dokumentů nezbytných pro změnu autoškoly je nutné ouboustranné finanční vyrovnání. Bez toho nelze očekávat od předchozí autoškoly vstřícné kroky ke změně..."

Jakmile máte všechny potřebné dokumenty pohromadě, zavolejte nám a můžeme se domluvit na dalším postupu.


Kondiční jízdy

Nabízíme kondiční jízdy pro držitele řidičských průkazů skupiny "B", kteří si nejsou příliš jisti v silničním provozu. Máte tak možnost bez velkého stresu a pod zkušeným dozorem získat větší řidičskou praxi a jistotu, že neriskujete své zdraví a ani zdraví svých spolujezdců, či poškození vlastního vozu. Obsah kondičních jízd je vždy přizpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům klienta. Součástí hodin může být nácvik jízd od základních úkonů až po jízdu v náročném provozu v centru města, nebo nácvik např. parkování, nebo průjezd konkrétních tras. Při kondičních jízdách se Vám podle potřeby dostane i vysvětlení pravidel silničního provozu.Školení řidičů referentů (sk.B)

Zákoník práce v §103 odst.2 ukládá zaměstnavateli povinnost pravidelné přezkušování řidičů - referentů. V §349 odst.1) jsou výše uvedené právní a ostatní předpisy blíže specifikovány. Jedná se mimo jiné o dopravní předpisy.

Rozsah školení můžeme přizpůsobit vašim požadavkům. Pro bližší info nás kontaktujte na telefonním čísle 724 373 498


Vrácení ŘO po vybodování, nebo zákazu řízení

Pokud Vám byl odebrán ŘP z důvodu odebrání 12 bodů (vybodování), je nutné vždy absolvovat Přezkoušení z odborné způsobilosti (Závěrečná zkouška).Nejdříve je nutné si vyřídit následující dokumenty:

Při podání žádosti o vydání řidičského průkazu na příslušné obci s rozšířenou působností je nutné ještě doložit zdravotní posudek a psychologické vyšetření.


Co dalšího?

Zeptejte se nás: +420 724 373 498 - p. Krejčí